Hva er fysioterapi?

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient/klient situasjoner. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.

Raft-klinikken har tre helprivate fysioterapeuter og en fysioterapeut med driftstilskudd (spesialkompetanse innen komplett lymfødembehandling, rehabilitering og nevrologi). 

Hva behandler fysioterapeuten

 • Ryggsmerter
 • Nakkesmerter
 • Spenningshodepine, migrene
 • Svimmelhet/krystallsyke
 • Musearm/tennisalbue/epicondylitt
 • Muskelspenninger
 • Prolaps
 • Leddstivhet
 • Senebetennelser
 • Idrettsskader
 • Hælspore/plantarfascitt
 • Jumpers-/runners knee
 • Bekkenløsningsproblematikk
 • Beinhinnebetennelse
 • Belastningslidelser

Behandlingstilbud

 • Bløtvevsbehandling
 • Triggerpunktbehandling og “dry needling” (nåler i triggerpunkter)
 • Mobilisering
 • Treningsveiledning og rehabilitering
 • Trykkbølgebehandling (ESWT)
 • RedCord/slyngebehandling
 • Kinesio-/sportstape
 • Ergonomisk rådgivning og arbeidsplassvurdering/rådgivning
 • Behandling i bedrifter

Om fysioterapeuten

Norske fysioterapeuter er høgskole / universitetsutdannede fagpersoner som er offentlig godkjente. Fysioterapeuten er pliktig til å drive sin virksomhet i tråd med Helsepersonelloven og NFFs etiske retningslinjer. Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert. 

Vil du vite mer om hva fysioterapi er kan du besøke: fysio.no

Skroll til toppen