Trening som virker: et GRATIS tilbud til idrettsklubber som ønsker å halvere skadefrekvensen blant sine utøvere

Skrevet av Erik Frafjord, kiropraktor hos Raft-klinikken

På denne siden av 2000-tallet har det blitt forsket mye på skadeforebyggende tiltak i idretten, og dagens kunnskapsnivå på området er høyt. Vi vet i dag at opptil 50 % av både akutte og belastningsrelaterte skader i idrett kan forebygges gjennom god og smart trening (1). På tross av økt kunnskap, finnes likevel flere barrierer som kan begrense iverksettelse av de effektive treningstiltakene på treningsfelt i ulike idrettsgrener (2–4). Et eksempel på et slikt hinder er kunnskapsspredning fra forskere til dem som har størst nytte av kunnskapen – nemlig trenere og utøvere (2). Dette hinderet ønsker Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole å overkomme. Fagmiljøet her er blant verdens fremste når det gjelder forskning på idrettsskader, og gjennom mange år har de samlet inn informasjon om skader knyttet til 56 ulike idretter og i 11 ulike kroppsdeler. I samarbeid med Olympiatoppen og særforbund har de utviklet Skadefri, som er en tjeneste som kan benyttes via nett og app, for at kunnskap om idrettsskader og skadeforebygging skal være lett tilgjengelig for alle. I tillegg benyttes sosiale medier, trenerutdanninger, toppidrettsundervisning og klubbkvelder som arenaer for å spre kunnskap om emnet. Klubbkveldene er et gratis tilbud til alle idrettsklubber/-lag, hvor Skadefri-ambassadører (idrettsinteressert helsepersonell som er sertifisert til formålet) kommer ut til klubbene for å undervise og instruere trenere og utøvere i skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening som virker. Dette gjennomføres ved en ca. to timers undervisningsseanse som avsluttes med en praktisk treningsøkt.

Treningsøkten kan bestå av elementer som koordinasjon, balanse, teknikk, utholdenhet og styrke. Styrketrening har vist seg særlig effektivt for å redusere skader (1,5). I tillegg til å fremme utøvernes egne idrettslige deltakelsesmuligheter, vet vi at økt utøvertilgjengelighet forbedrer den kollektive idrettsprestasjonen (6). Vi vet også at styrketrening fremmer individuelle prestasjoner (7–10). Kan du forestille deg resultatet av bedre individuelle prestasjoner fra alle utøverne i en lagidrett? Det kan danne grunnlaget for en bra lagprestasjon, det!

Blant ungdommer på toppidrettsskoler er det rapportert at 43 % av ungdommene er skadet eller syke på ethvert tidspunkt, og 25 % av ungdommene er så plaget at de ikke kan delta i normal trening (11). Skader kan være en årsak til at unge ikke oppnår sine målsetninger eller i verste fall velger å gi seg med idretten. Skadefri sine klubbkvelder er spesielt rettet mot skadeforebygging hos yngre utøvere, men er vel så relevant for voksne. Blant voksne elitelag i fotball, er det estimert at hver spiller i fotballtroppen gjennomsnittlig mister 12 % av sesongen (12).

Oppsummert kan vi si at halvparten av idrettsskader effektivt kan forebygges med enkle treningstiltak, hvor de samme tiltakene kan forbedre både individuelle og kollektive prestasjonsnivåer. Idrettsklubber innenfor alle idretter kan øke kompetansen på området hos sine trenere og utøvere gjennom et HELT GRATIS tilbud levert fra et av verdens ledende forskningsmiljøer på idrettsskader. Kontakt gjerne undertegnede eller en annen av Norges 209 Skadefri-ambassadører for å avtale en klubbkveld i din idrettsklubb.

Referanser:

1.            Lauersen JB, Bertelsen DM, Andersen LB. The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med. juni 2014;48(11):871–7.

2.            Hanson D, Allegrante JP, Sleet DA, Finch CF. Research alone is not sufficient to prevent sports injury. Br J Sports Med. 1. april 2014;48(8):682–4.

3.            Finch CF. Getting sports injury prevention on to public health agendas – addressing the shortfalls in current information sources. Br J Sports Med. 1. januar 2012;46(1):70–4.

4.            Edouard P, Ford KR. Great Challenges Toward Sports Injury Prevention and Rehabilitation. Front Sports Act Living. 2020;2:80.

5.            Lauersen JB, Andersen TE, Andersen LB. Strength training as superior, dose-dependent and safe prevention of acute and overuse sports injuries: a systematic review, qualitative analysis and meta-analysis. Br J Sports Med. 1. desember 2018;52(24):1557–63.

6.            Hägglund M, Waldén M, Magnusson H, Kristenson K, Bengtsson H, Ekstrand J. Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. Br J Sports Med. 1. august 2013;47(12):738–42.

7.            Lum D, Barbosa TM. Effects of Strength Training on Olympic Time-Based Sport Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Int J Sports Physiol Perform. 1. november 2019;14(10):1318–30.

8.            Townsend ZM. Impact of Resistance Training on Sports Performance and Muscular Adaptations. Int J Sports Exerc Med. 31. mars 2022;8(2):218.

9.            Rønnestad BR, Mujika I. Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: A review. Scand J Med Sci Sports. august 2014;24(4):603–12.

10.         Jung AP. The impact of resistance training on distance running performance. Sports Med Auckl NZ. 2003;33(7):539–52.

11.         Moseid CH, Myklebust G, Fagerland MW, Clarsen B, Bahr R. The prevalence and severity of health problems in youth elite sports: A 6-month prospective cohort study of 320 athletes. Scand J Med Sci Sports. april 2018;28(4):1412–23.

12.         Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. Br J Sports Med. 1. juni 2011;45(7):553–8.

Skroll til toppen