Opptrening etter covid-19 forløp

Mange har gått gjennom et covid-19 sykdomsforløp og noen opplever senfølger av dette. Varigheten av symptomene er uvisse, men alder og alvorlighedsgrad av covid-19 spiller en rolle. Utfordringer noen møter på er for eksempel redusert evne til fysisk aktivitet, tung pust, leddsmerter og svimmelhet (1,2). Et norsk studie fra 2021 viser til at mange opplever en eller flere symptomer seks måneder etter symptomdebut (2).

I kombinasjon av dette føler mange seg svekket i almen tilstand, og har vanskelig med å komme tilbake til den normale hverdag med normalt aktivitetsnivå.

Noen trenger litt råd og veiledning, mens andre har bruk for en mer systematisk oppfølgning av helsepersonell (3,5). Fysioterapeuter og kiropraktorer er godt stilt til denne oppgaven.

Det handler i stor grad om å gjenvinne den tapte funksjonsevnen. Aktivitet er veien frem til dette. Dersom progresjonen i treningen uteblir, kan det være på grunn av for lite eller for mye aktivitet. Det er essensielt med en god balanse mellom hvile og aktivitet (3,4).

En viktig faktor å ta høyde for er hva som er viktig for den enkelte. Der kan en fysioterapeut eller kiropraktor være med til å sette opp mål og ut i fra dette sette opp en plan på hvordan nå målet. Prioriteringer i hverdagen sammen med å faktisk komme i gang er viktige faktorer (3). For noen er det ønskelig å begynne å løpe igjen, mens for andre er målet å komme tilbake på jobb. Mål og utgangspunkt er forskjellig.

For pasienter med langtidsvarende nedsatt lungefunksjon er det veldig viktig å begynne rehabiliteringen (3,5). Her er det viktig å starte rolig og bruke god tid på å bygge kroppen opp igjen. Litt er bedre enn ingenting, og sammen med en fysioterapeut finner man aktivitet som er artig og gir mersmak (3). Treningen skal gjerne fortsettes etter avsluttet forløp. 

Referanser

1. https://www.helsedirektoratet.no/tema/rehabilitering-habilitering-og-individuell-plan/nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19/om-nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19#malgrupper-for-rehabilitering-etter-covid-19-sykdom

2. https://www.fhi.no/en/publ/2021/langvarige-effekter-av-covid-19.-hurtigoversikt/

3. https://www.fysioterapeuten.no/aktivitetsrad-covid-19-rehabilitering/opptrening-etter-covid-19-sa-aktiv-som-mulig/121982

4. https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/trening-etter-covid-19/?page=3

5. https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/trening-etter-covid-19/?page=4

Skroll til toppen