Håndtering av hodepine?

Skrevet av Nina Søndenå, kiropraktor Raft Klinikken

Det finnes mange ulike typer hodepine, hvor spenningshodepine/tensjonshodepine og migrene er de hyppigste. Hodepine er en fellesbetegnelse på ulike tilstander som kan gi smerter i deler av hodet. Undersøkelser har vist at åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året, og at én av ti har hatt kraftige smerter. En viktig forutsetning for optimal behandling av din hodepine er rett diagnostisering, da kan man lettere tilpasse råd, veiledning og behandling.

Omkring 30% av den voksne befolkningen har flere månedlige anfall med spenningshodepine. Kjennetegnene er pressende smerter i hele hodet, ofte som et stramt bånd rundt hodet og panne. Noen opplever lys- eller lydskyhet, men sjelden kvalme og oppkast. Ved migrenediagnose er dette derimot mer vanlig. 1/3 av migrenepasienter opplever hodepinen som ensidig, mens 2/3 tosidig. Migrene blir ofte verre av fysisk aktivitet og kan være av mer pulserende kvalitet.

Andre typer hodepine er klasehodepine, medikamentoverforbrukshodepine og cervikogen hodepine.

Ved plutselig inntreffende førstegangs hodepine bør ytterligere undersøkelser og innleggelse vurderes for å utelukke hjerneblødning.

Med migreneanfall kan anfallsmedisiner tas tidlig for best mulig effekt. Flere migrenepasienter bør sannsynligvis også teste ut forebyggende medikamentell behandling, dette gjøres på individuelle grunnlag. En studie utført av Chiabi A. et al. fra 2017 rapporterte dog 40% bedring i antall dager med migrene fra manuell behandling. De konkluderte med fra sin studie «at resultatene er på linje med forebyggende medikamentell behandling for migrene, i.e. propranolol og topiramate, og at manuell behandling trygt kan anbefales som forebyggende behandlingsmodalitet.  En kombinasjon er ofte vanlig.

Trening, kosthold, normalisering av vekt og søvnmønster er alle tiltak som kan bedre hodepineanfall. Stressmestring og ulike avspenningsteknikker kan også være nyttige.

Referanser

  1. Gjerstad, Leif: hodepine i Store medisinske leksikon
  2. Tidsskriftet den norske legeforening
  3. Chaibi A. et al. 2017.
Skroll til toppen